Bộ chuyển đổi tốc độ gió

...
...

Sự miêu tả

Số Beaufort
2
Sự miêu tả
Gió lớn
Điều kiện biển
Biển Chồng Lên. Một số bọt từ sóng vỡ được thổi thành vệt dọc theo hướng gió. Lượng Phun Trong Không Khí Vừa Phải.
Điều kiện đất đai
Toàn bộ Cây đang Chuyển động. Cần Nỗ Lực Để Đi Trước Gió.

Tốc độ gió

Kilomét trên giờ (Min)
5.6
Kilomét mỗi giờ (Tối đa)
11
Miles Per Hour (Min)
4
Miles Per Hour (Max)
7
Nút (Tối thiểu)
3
Nút (Tối đa)
6
Mét trên giây (Tối thiểu)
1.6
Mét trên giây (Tối đa)
3.4

Chiều cao sóng

Mét (Tối thiểu)
0.2
Đồng hồ đo (Tối đa)
0.5
Chân (Tối đa)
1
Chân (Tối đa)
2
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.