Chuyển đổi tốc độ

...
...

Hệ mét

Megapascal
10-6
Quán ba
10-5
Kgf / Cm²
1,02×10-5
Kilopascal
10-3
Hectopascal
0,01
Millibar
0,01
Kgf / M²
0,1
Pascal
1

Avoirdupois (Hoa Kỳ)

Kilopound trên mỗi inch vuông
1,45×10-7
Pound trên mỗi inch vuông
1,45×10-4
Pound trên mỗi foot vuông
0,02

thủy ngân

Inch của thủy ngân
2,95×10-4
Centimet thủy ngân
7,5×10-4
Milimét thủy ngân
0,01
Torr
0,01

Nước

Mét nước
1,02×10-4
Inch nước
4,01×10-3
Centimet nước
0,01

Không khí

Khí quyển vật lý
9,87×10-6
Khí quyển kỹ thuật
1,02×10-5
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.