Công cụ chuyển đổi độ dài

...
...

Hệ mét

Km
1
Mét
1000
Decimetre
10000
Centimet
100000
Milimét
1000000
Micrometre
1000000000
Nanômét
1012
Angstrom
1013

Anh / Mỹ

liên đoàn
0,21
Dặm
0,62
Furlong
4,97
Chuỗi
49,71
gậy
198,84
Sân
1093,61
Chân
3280,84
Liên kết
4970,97
Tay
9842,52
Inch
39370,08
Hàng
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Hải lý

Dặm biển
0,54
Hiểu rõ
546,81

Thiên văn học

Parsec
3,24×10-14
Năm ánh sáng
1,06×10-13
Đơn vị thiên văn
6,68×10-9
Phút ánh sáng
5,56×10-8
Thứ hai nhẹ
3,34×10-6
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.