Công cụ chuyển đổi độ sáng

...
...

Candela trên mỗi mét vuông
1
Kilocandela trên mỗi mét vuông
10-3
Candela Per Square Centimet
10-4
Candela Per Square Foot
0,09
Foot-Lambert
0,29
Lambert
3,14×10-4
Nit
1
Stilb
10-4
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.