Bộ chuyển đổi nhiệt độ

...
...

Kelvin
274,15
Độ C
1
độ F
33,8
Reaumur
0,8
Rankine
493,47
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.