Công cụ chuyển đổi phân rã phóng xạ

...
...

Becquerel
1
Kilobecquerel
10-3
Megabecquerel
10-6
Gigabecquerel
10-9
Terabecquerel
10×10-13

Curie
2,7×10-11
Số lần phân hủy mỗi phút
60
Rutherford
10-6
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.