Bộ chuyển đổi quang thông

...
...

Lumen
1
Candela Steradian
1
Lux mét vuông
1
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.