Trang ChủTài liệu Bộ chuyển đổi

Supported Formats

Format
Description
Conversions
Tài liệu AbiWord
Phần mềm soạn thảo văn bản
Microsoft Office Open XML với Macros được bật
Microsoft Office Open XML
Tệp mẫu Microsoft Word 97-2003
Mẫu Microsoft Word có Macros được bật
Tệp mẫu Microsoft Word
Định dạng bảng tính Microsoft (xls, xlsx)
Định dạng gốc của KWord
Bài thuyết trình OpenDocument
Mở Bảng tính Tài liệu
Tài liệu văn bản ODF
Đặc tả giấy XML mở
Định dạng tài liệu di động
Mẫu Microsoft PowerPoint 97-2003
Mẫu Microsoft PowerPoint có Macros được bật
Mẫu Microsoft PowerPoint
Phần mềm trình chiếu của công ty Microsoft (ppt, pptx)
Trình chiếu PowerPoint
Trình chiếu PowerPoint với Macros được bật
Trình chiếu PowerPoint mở XML
Microsoft PowerPoint 97/2000 / XP
Microsoft PowerPoint XML đã bật Macros
Microsoft PowerPoint XML
Định dạng văn bản phong phú
Nhà văn OpenOffice 1.0
Phần mềm xử lý Microsoft Word (doc, docx)
Tài liệu Microsoft Works
Microsoft Excel 97/2000 / XP
Đặc tả giấy XML