Công cụ chuyển đổi BMI

Chiều cao của bạn (Số liệu)

Mét
Centimet

Cân nặng của bạn (Số liệu)

Kg

Chiều cao của bạn (Anh / Mỹ)

Chân
Inch

Cân nặng của bạn (Anh / Mỹ)

Pao
Sỏi
Pao

BMI của bạn :