Công cụ chuyển đổi kích cỡ giày

...
...

Châu Âu
40
Vương quốc Anh, Nam giới
7
Vương quốc Anh, Phụ nữ
6.5
Hoa Kỳ & Amp Canada, Nam giới;
7.5
Hoa Kỳ & Amp Canada, Phụ nữ;
9

Nhật Bản, Nam giới
25.5
Nhật Bản, Phụ nữ
25
Mexico
6
Brazil
38
Úc, Nam giới
7
Úc, Phụ nữ
7.5

Centimet
25.4
Mondopoint
254
Inch
10
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.