Bộ chuyển đổi quần áo

...
...

Quần áo Phụ nữ

Phụ nữ EU
44
Phụ nữ Hoa Kỳ
14
Phụ nữ Vương quốc Anh
16
Phụ nữ Nhật Bản
17

Quần áo nam

Đàn ông EU
54
Đàn ông Hoa Kỳ
46
Đàn ông Vương quốc Anh
46
Đàn ông Nhật Bản
LL

Kích thước chữ

Kích thước chữ
L
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.