Công cụ chuyển đổi khu vực

...
...

Hệ mét

Kilomet vuông
10-6
Héc ta
10-4
Chúng tôi
0,01
Mét vuông
1
Decimetre vuông
100
Centimet vuông
10000
Milimét vuông
1000000
Micrometre vuông
1012
Nanomet vuông
1018

Anh / Mỹ

Thị trấn
1,07×10-8
Dặm vuông
3,86×10-7
Homestead
1,54×10-6
Mẫu Anh
2,47×10-4
Rood
9,88×10-4
Thanh vuông
0,04
Quảng trường
0,11
Sân vuông
1,2
Chân vuông
10,76
Inch vuông
1550

tiếng Nhật

Tsubo
0,3
Cho
100,83
Tann
1008,33
Se
10083,33

Khác

Metric Dunam
10-3
Cypriot Dunam
7,47×10-4
Dunam Iraq
4×10-4
Stremma Hy Lạp
10-3
Sân bóng đá
1,4×10-4
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.