Trang ChủNét chữ Bộ chuyển đổi

645 Định dạng Đồ họa và Phông chữ có thể được Chuyển đổi Cho nhau.

Supported Formats

Format
Description
Conversions
Số liệu phông chữ Adobe
PostScript Loại 1 (MacBin)
Phông chữ Adobe CID
Phông chữ OpenType (CFF)
PostScript Loại 1
PostScript Loại 1 (Nhị phân)
PostScript Loại 3
Cơ sở dữ liệu phông chữ Spline
Phông chữ TrueType
Đối tượng phông chữ hợp nhất
Định dạng phông chữ mở web