Công cụ chuyển đổi trọng lượng

...
...

Hệ mét

Tấn
0,01
Khác
0,11
Kg
11
Hectogram
110
Gram
11000
Carat
55000
Centigram
1100000
Milligram
11000000
Microgram
11000000000
Nanogram
1,1×1013
Đơn vị khối lượng nguyên tử
6,62×1027

người Trung Quốc

Tael
26464,3
Ku Ping
26797,96

Avoirdupois (Hoa Kỳ)

Dài lâu
9,84×10-4
Tấn ngắn
1,1×10-3
Trăm cân dài
0,02
Trăm cân ngắn
0,02
Sỏi
0,16
Pao
2,2
Ounce
35,27
Kịch
564,38
ngũ cốc
15432,35

tiếng Nhật

Koku
5,54
Kann
266,64
Kinn
1666,5
Monnme
266640,2

Troy

Pao
2,68
Ounce
32,15
Pennyweight
642,95
Carat
4877,56
ngũ cốc
15432,36
Mite
308616,4
Doite
7406796

Tiếng Thụy Điển cổ

Skeppspund
0,01
Lispund
0,12
SkåLpund
2,35
dấu
4,71
Không
35,84
Lod
75,18
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.