Bộ chuyển đổi độ nhớt động lực

...
...

Stokes
6,45
Centistokes
645,16
Mét vuông trên giây
6,45×10-4
Centimet vuông trên giây
6,45

Milimét vuông trên giây
645,16
Foot vuông trên giây
0,01
Inch vuông trên giây
1
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.