Bộ chuyển đổi độ nhớt động lực

...
...

Pascal-giây
1
Đĩnh đạc
10
Centipoise
1000
Kilôgam trên Mét giây
1
Gram trên Centimet giây
10
Newton giây trên mỗi mét vuông
1

Pound-Force giây trên mỗi inch vuông
1,45×10-4
Pound-Force giây trên mỗi foot vuông
0,02
Pound trên foot giây
0,67
Pound Per Foot Giờ
2419,09
Sên mỗi chân giây
0,02
Poundal giây trên mỗi foot vuông
0,1
Dyne giây trên mỗi Centimet vuông
10
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.