Công cụ chuyển đổi độ sáng

...
...

Microlux
1000000
Millilux
1000
Lux
1
Kilolux
10-3

Lumen trên mét vuông
1
Lumen trên Centimet vuông
10-4
Chân nến
0,09
Phot
10-4
Nox
1000
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.