Cảm ứng từ

...
...

Picotesla
1012
Nanotesla
1000000000
Microtesla
1000000
Millitesla
1000
Tesla
1
Kilotesla
10-3
Megatesla
10-6

Weber trên mỗi mét vuông
1
Gauss
10000
Maxwell trên mỗi Centimet vuông
10000
Dòng trên Centimet vuông
10000
Gamma
1000000000
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.