Chuyển đổi năng lượng

...
...

Milliwatt
745699,87
Watt
745,7
Kilowatt
0,75
Megawatt
7,46×10-4
Joule mỗi giây
745,7
Mã lực
1
Mã lực hệ mét
1,01
Mã lực điện
1
Mã lực lò hơi
0,08
Pound chân mỗi phút
33000
Pound-Pound trên giây
550
DBm
58,73
Lượng calo mỗi giờ
641186,49

Kilocalories mỗi giờ
641,19
Đơn vị nhiệt của Anh mỗi giờ
2544,43
Đơn vị nhiệt Anh trên giây
0,71
Tấn lạnh
0,21

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.