Bộ chuyển đổi năng lượng

...
...

Talbot
3600
Lumen thứ hai
3600
Lumen phút
60
Giờ Lumen
1
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.