Công cụ chuyển đổi mật độ

...
...

Hệ mét

Gram trên Centimet khối
10-3
Kilôgam trên Mét khối
1
Gram trên Mét khối
1000
Miligam trên Mét khối
1000000

Anh / Mỹ

Ounce Per Gallon
0,13
Pound trên foot khối
0,06
Pound trên Inch khối
3,61×10-5
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.