Công cụ chuyển đổi tệp

PDF OCR ( OCR )

Chọn để chuyển đổi tài liệu PDF đã quét thành định dạng đầu ra có thể chỉnh sửa Word, PDF, Excel và Txt (Văn bản)!

Định dạng tệp được hỗ trợ : pdf,jpg,bmp,gif,jp2,jpeg,pbm,pcx,pgm,png,tga,tiff,tif,wbmp
Kéo và thả tệp đã quét vào đây. Chuyển đổi tối đa các tệp 3MB hoặc Đăng ký
Chọn tệp nhận dạng ...
UploadingLấy tệp từ Drive
UploadingLấy tệp từ Dropbox
Tải lên tệp 0của0
Thời gian còn lại - Thứ hai - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

PDF OCR ( OCR )...

Processing
©2022 Free-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi